Vanwege het coronavirus werken we volgens een strikt hygiëneprotocol. U krijgt de maatregels per e-mail toegezonden.

Belangrijk:
Heeft u ziekteverschijnselen zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 graden) of koorts? Blijf thuis en maak een nieuwe afspraak. Blijf thuis als iemand in uw huis koorts heeft (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten en maak een nieuwe afspraak. Kom maximaal 5 minuten voor het tijdstip van de afspraak en kom alleen naar de salon.


cenzaa-logo
anbos-wit
elleebana-2
hydropeptide-wit